Zostałeś poszkodowany w wypadku? Sprawdź co powinieneś wiedzieć aby uzyskać najwyższe odszkodowanie z OC za potrącenie.

Corocznie, statystyki wypadków drogowych „mówią” o coraz większej ilości zdarzeń z udziałem pieszych. W porównaniu z ilością takich zdarzeń ogółem, potrącenie pieszych to często odsetek wynoszący od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Niestety w polskich statystykach, tragizm takich zdarzeń jest również bardzo wysoki. W konfrontacji z pojazdem mechanicznym, pieszy ma niestety bardzo małe szanse na to, aby w jakikolwiek sposób móc zmniejszyć wielkość obrażeń.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego – kiedy można stara się o uzyskanie świadczenia?


Wypadki z udziałem pieszych z perspektywy przepisów różnią się nieco od tych, gdy jesteśmy kierowcą pojazdu mechanicznego - uczestnikiem wypadku. Dlaczego?

Otóż przepisy prawą dają pieszym większą ochronę i tym samym możliwość uzyskania odszkodowania z OC za potrącenie. Przede wszystkim piesi nie muszą posiadać jakiegokolwiek ubezpieczenia, aby po wypadku drogowym móc starać się o uzyskanie odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Dodatkowo odpowiedzialność za wypadek, bez względu na okoliczności zawsze z góry przypisana jest kierowcy pojazdu mechanicznego. Niewiele osób o tym wie, ale kierując pojazdem musimy liczyć się z konsekwencjami, które wyrządzimy osobom trzecim, nawet wówczas jeżeli sami winy nie ponosimy. Zasada ryzyka, która to reguluje „mówi” również o tym w jakich sytuacjach, kierowca może uniknąć tej odpowiedzialności. Są to tzw. okoliczności egzoneracyjne:

  1. wyłączna wina osoby poszkodowanej,
  2. udział osoby trzeciej,
  3. siła wyższa.

Jeżeli jeden z powyższych czynników zostanie spełniony, kierowca pojazdu uwolniony jest od odpowiedzialności za wypadek, natomiast poszkodowany traci szansę na uzyskanie odszkodowania z OC za potrącenie.

Odszkodowanie z OC za potrącenie pieszego

Potrącenie pieszego – odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie.


Polisa OC dająca gwarancję rekompensaty finansowej za poniesione szkody przewiduje wypłatę wielu świadczeń, które w zależności od okoliczności oraz wielkości uszczerbku na zdrowiu przysługują osobom poszkodowanym.

 

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia

 

Jeżeli w trakcie powrotu do zdrowia ponieśliśmy związane z tym koszty, ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensować Nam poniesioną szkodę, tj.: koszty zakupu leków, kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia, kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i pobytu w szpitalu, kosztów wizyt i konsultacji u specjalistów, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu. Warto zaznaczyć, że aby ubezpieczyciel spełnił dane roszczenie konieczne jest udokumentowanie świadczeń które chcemy uzyskać. Dla potwierdzenia poniesionych kosztów są m.in. rachunki, potwierdzenia płatnicze czy faktury.

 

Zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdę moralną

 

Po wypadkach drogowych osoby poszkodowane często przeżywają traumę, która skutkuje nie tylko pogorszeniem się sytuacji życiowej, ale również cierpieniem psychicznym i utratą możliwości realizowania dotychczasowych planów na przyszłość oraz celów życiowych. Zadośćuczynienie rekompensuje zatem tą krzywdę w stopniu adekwatnym i przede wszystkim pełnym do poniesionego cierpienia, a jego charakter ma na celu naprawę sytuacji poszkodowanego do tego sprzed wypadku.


Jak ocenić wielkość odszkodowania za potrącenie?


Roszczenia odszkodowawcze za potrącenie zawsze powinny opiewać na kwoty, które zrekompensują poniesioną krzywdę i cierpienie poszkodowanego. W polisach OC inaczej niż w innych ubezpieczeniach, kwoty do których możemy się starać o odszkodowanie są niewyczerpywalne. Suma Gwarancyjna z OC bowiem to przy obrażeniach ciała 5 mln euro, a przy szkodach majątkowych 1 mln euro.

Jak zatem wycenić wysokość naszego odszkodowania za potrącenie? Przede wszystkim liczy się wielkość poniesionej szkody. Wszelkie obrażenia ciała, komplikacje zdrowotne związane z wypadkiem, pogorszona sytuacja życiowa, brak możliwości realizowania swoich planów życiowych, utracony dochód i wiele innych czynników ma wpływ na wysokość Naszego zadośćuczynienia i odszkodowania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jakiej wysokość należy Ci się odszkodowanie za potrącenie, skontaktuj się z Naszym doradcą, prześlij niezbędną dokumentację do bezpłatnej analizy prawnej i uzyskaj rekompensatę, która Ci się należy. Data dodania odszkodowanie z Oc za potrącenie pieszego


O tych najtragiczniejszych w skutkach zdarzeniach pialiśmy już niejednokrotnie. Potrącenie osoby pieszej bądź poruszającej się na rowerze w wypadku drogowym niewątpliwe zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje. Jak sobie poradzić po wypadku? Czy i w jakiej sytuacji możemy liczyć na rekompensatę? Na te i inne pytania związane z odszkodowaniem za potrącenie staramy się odpowiadać w naszych.

Czytaj więcej na ten temat: Odszkodowanie za potrącenie - artykuły

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Nasi eksperci czekają na Twój telefon. Skontaktuj się z jednym z nich i uzyskaj wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Rozmowy i porady prowadzimy na najwyższym poziomie. Gwarantujemy, że telefon odbierze pracownik kancelarii, który specjalizuje się w tego typu sprawach. Ze względu na specjalizację oraz szeroką wiedzę i doświadczenie w temacie już podczas pierwszej rozmowy dowiesz się czy w sytuacji, w której się znalazłeś masz prawo do tego, aby starać się o odszkodowanie. Przedstawimy Ci też szczegółowo jak w praktyce wygląda sam proces występowania o odszkodowanie a także to, co możemy zaoferować ze swojej strony.


Dowiedz się dlaczego powinieneś zgłosić do NAS swoją sprawę