Dochodzenie odszkodowań z polisy OC sprawcy. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać należne świadczenia.

Wypadek, czy kolizja? Jak się zachować w takiej sytuacji? Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?


Z uwagi na to, że żadne zdarzenie drogowe nie należy do przyjemnych, zawsze powinniśmy zwracać uwagę na to, aby nigdy nie lekceważyć skutków wypadku, nawet wtedy jeśli uważamy, że „nic się nie stało”. Przede wszystkim trzeba trzeźwo ocenić sytuację. Sprawdźmy czy oprócz uszkodzonego auta nie ma osób poszkodowanych, czy nie stwarzamy dodatkowego zagrożenia na drodze, wreszcie czy jest konieczność wezwania odpowiednich służb ratunkowych na miejsce kolizji/wypadku. Pamiętajmy, że każde nasze działania już na tym etapie mogą mieć istotny wpływa na możliwość późniejszego dochodzenia odszkodowania powypadkowego.


dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań
dochodzenie odszkodowań
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań

Przeanalizujmy dwie sytuacje:

  1. doszło do kolizji, nie ma osób rannych,
  2. doszło do wypadku, w którym zostały poszkodowane osoby trzecie.

Jeżeli zdarzenie, w którym uczestniczyliśmy to tylko kolizja, uszkodzone zostały tylko pojazdy i nie ma osób poszkodowanych, nie ma konieczności wzywania służb ratunkowych czy Policji. Pamiętajmy jednak, aby zawsze spisać oświadczenie ze sprawcą. Jeżeli ten przyznaje się do winy, usuńmy z miejsca wypadku nasze pojazdy tak, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa i zajmijmy się formalnościami. Poproś sprawcę, aby okazał Ci swoją polisę OC, prawo jazdy oraz dowód osobisty. Jeżeli uznasz, że zachowanie kierowcy może wskazywać na to, że jest pod wpływem alkoholu, nie ma wymaganych uprawnień, wezwijmy Policję. Prewencyjne zachowanie ma istotny wpływ nie tylko na Twoje bezpieczeństwo, ale również innych uczestników ruchu. Pamiętaj dochowanie tych formalności może mieć istotny wpływ na późniejszą sytuację prawną i możliwości jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowań.Wypadek, w którym są osoby poszkodowane, to zdarzenie którego na pewno nie powinniśmy ignorować. Nawet z pozoru niewielkie obrażenia, zlekceważone mogą okazać się groźne dla naszego zdrowia lub życia. Dlatego zawsze wzywamy pogotowie ratunkowe oraz Policję. Odpowiednie służby udzielą pomocy medycznej poszkodowanym, zbiorą dowody dot. okoliczności zdarzenia oraz ustala kto ponosi winę spowodowania wypadku.


Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania z oc za uszczerbek na zdrowiu


Aby ubezpieczyciel przejął odpowiedzialność sprawcy wypadku, jego wina co do zasady musi być bezsporna. W określonych sytuacjach osoba, która stara się o odszkodowanie z polisy oc może przyczynić się do powstałej szkody, jednak nie ma to wpływu na samą możliwość dochodzenia należnych roszczeń.


Aby skutecznie dochodzić swojego odszkodowania, powinniśmy przede wszystkim wiedzieć jakiego rodzaju świadczenia Nam przysługują. Zwrot kosztów leczenia, świadczenia z tytułu utraconego dochodu oraz zadośćuczynienie, to roszczenia, o które możemy się strać. W określonych okolicznościach, poszkodowany również może liczyć na rentę z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.Jeżeli już ustalimy jakiej rekompensaty oczekujemy, kluczowe znaczenie ma zebranie odpowiedniej dokumentacji. Wspomniana dokumentacja zdarzenia, dokumenty medyczne z leczenia, z wszelkich wizyt u lekarzy specjalistów, rachunki poniesione na zakup leków, informacje z policji, prokuratury dotyczące kolizji/wypadku, to podstawa, aby stworzyć projekt wniosku roszczeniowego, który jest podstawą dochodzonego odszkodowania.


Dodatkowo musimy ocenić i oszacować w jakiej wysokości odszkodowanie komunikacyjne powinien wypłacić nam ubezpieczyciel. Musimy wziąć pod uwagę skalę naszego cierpienia, pogorszoną sytuację życiową oraz finansową, a przede wszystkich wykazać wszelkie koszty związane z leczeniem, czyli powrotem do zdrowia po wypadku.


Uzyskanie wysokiego odszkodowania powypadkowego


Adekwatnie duża rekompensata za poniesioną szkodę to przede wszystkim znajomość przepisów. Pamiętaj, że rzetelne i prawidłowe udokumentowanie zgłaszanych roszczeń daje Ci szansę na możliwie jak najwyższe odszkodowanie z OC.


Osoba poszkodowana ma jednak możliwość samodzielnych decyzji i skorzystania z pomocy firmy odszkodowawczej. Jeżeli chcesz aby Twoja sprawa była prowadzona przez profesjonalny zespół prawny, nie wahaj się zgłosić do kancelarii odszkodowawczej. Przeczytaj Nasz artykuł na temat, jak wybrać profesjonalnego pełnomocnika

Jak dochodzić odszkodowania

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?