Najczęściej zadawane pytania - czas na zgłosznie szkody...

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody z oc sprawcy?


Odszkodowania powypadkowe to roszczenia, które przysługują wszystkim osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Warunkiem gwarantującym wypłatę należnych świadczeń jest to aby osoba roszcząca nie była uznana winą wypadkowi. Niewiele osób wie jednak iż przepisy, które regulują możliwość starania się o odszkodowania z oc, ustalają również w jakim czasie możemy zgłosić szkodę osobową.


Ile czasu na zgłodznie szkody z OC
Ile czasu na zgłodznie szkody z OC
Ile czasu na zgłodznie szkody z OC
Ile czasu na zgłodznie szkody z OC
Ile czasu na zgłodznie szkody z OC

Przepisy Kodeksu cywilnego precyzyjnie stanowią w jakim terminie i w jakiego rodzaju zdarzeniach osoba poszkodowana może zgłosić wniosek o naprawienie szkody do ubezpieczyciela oc sprawcy.


Jeżeli wyrządzona szkoda kwalifikowana jest jako czyn niedozwolony (wykroczenie), sprawca zostaje ukarany mandatem karnym, a osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu poniżej 7 dni, wówczas w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego okres przedawnienia wynosi 3 lata.

Jeżeli z kolei szkoda traktowana jest jako przestępstwo z uwagi na bardzo poważne uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej lub jej śmierć, okres przedawnienia wydłuża się do lat 20. W powyższej sytuacji sprawca wypadku odpowiada karnie za popełnioną zbrodnię lub występek, a osoba poszkodowana ma szansę dochodzenie odszkodowania w wyżej wspomnianym terminie licząc od dnia popełnienia przestępstwa.

Sytuacja staje się zgoła inna jeżeli osobą poszkodowaną jest osoba małoletnia. Przepisy Kodeksu cywilnego oczywiście dają możliwość zgłoszenia szkody osobowej o odszkodowanie z oc przez rodziców czy opiekunów prawnych w imieniu poszkodowanego, ale również na samodzielne podjęcie decyzji, gdy osoba ta stanie się pełnoletnia. Reasumując okres przedawnienia w przypadku osób małoletnich nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nich pełnoletności.


Odszkodowanie z OC za potrącenie pieszego
Data dodania wybór kancelari odszkodowawczej


  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?