Odszkodowania powypadkowe - najczęściej zadawane pytania


Odszkodowanie za śmierć - polisa NNW a polisa OC sprawcy? Komu przysługują roszczenia? W jakich sytuacjach najbliższa rodzina może starać się o uzyskanie należnych świadczeń?


Karta statystyczna wypadku jest to dokument sporządzany przez pracodawcę na podstawie protokołu powypadkowego. Taką kartę wypadku sporządza się na podstawie...


Tragiczne wypadki komunikacyjne na polskich drogach to niestety codzienność. Niewątpliwe najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest nagła śmierć i strata bliskiego członka rodziny....


W praktyce wniosek o odszkodowanie to tak naprawdę zgłoszenie szkody majątkowej (zazwyczaj uszkodzeń auta) w ubezpieczalni. Można to zrobić...


Wypadek a kolizja, czyli kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją?...


Jasne i przejrzyste opisanie okoliczności zdarzenia drogowego to tylko z pozoru łatwa sprawa. Bez trudności przychodzi nam wizualizacja w myślach samego zdarzenia, ale gdy mamy przelać to na papier, zazwyczaj...


Przepisy Kodeksu cywilnego precyzyjnie stanowią w jakim terminie i w jakiego rodzaju zdarzeniach osoba poszkodowana może zgłosić wniosek o naprawienie szkody do ubezpieczyciela oc sprawcy...


Aby otrzymać świadczenia za uszczerbek na zdrowiu po wypadku komunikacyjnym nie trzeba być ubezpieczonym. Odszkodowanie powypadkowe otrzymują wszystkie osoby poszkodowane pod warunkiem, iż ...


Aby uzyskać zadośćuczynienie powypadkowe w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenia sprawcy zdarzenia, a następnie firmy ubezpieczeniowej auta, którym kierowca spowodował wypadek. W zdarzeniach drogowych polisa OC chroni kierowcę od finansowych konsekwencji ...


Odszkodowania za wypadki komunikacyjne wypłaca zawsze podmiot odpowiedzialny za zaistniałą szkodę. Na podstawie analizy przebiegu wypadku drogowego ustala się sprawcę danego zdarzenia ...


Komunikacyjne odszkodowania po wypadku wypłacane są wszystkim osobom poszkodowanym w danym zdarzeniu pod warunkiem, że nie były jego sprawcą. Jeśli jesteś kierowcą, ...


Po zgłoszeniu wniosku do ubezpieczyciela sprawcy o wypłatę odszkodowania z OC, podmiot odpowiedzialny w terminie 30 dni ma obowiązek wypłaty świadczenia lub pisemnego powiadomienia poszkodowanego o przyczynach niemożności spełnienia roszczeń odszkodowawczych. Często zdarza się, iż ...


Tak, pasażerom pojazdów, którzy jechali ze sprawcą wypadku należy się odszkodowanie komunikacyjne. Przepisy prawa regulują jedynie, iż odszkodowanie powypadkowe nie należy się sprawcy. Wszystkim pozostałym poszkodowanym ...


  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?