Odszkodowanie z OC za potrącenie pieszego, rowerzysty – jak uzyskać należne roszczenia?

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma szansę na uzyskanie określonych roszczeń odszkodowawczych...


Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma szansę na uzyskanie określonych roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli w zdarzeniu drogowym uczestniczy kierowca pojazdu mechanicznego oraz pieszy lub rowerzysta, przepisy prawa „mówią”, iż w takich zdarzeniach odpowiedzialność cywilna kierowcy oparta jest na tzw. zasadzie ryzyka. Jest to rodzaj odpowiedzialności cywilnej, według której ten kto eksploatuje pojazd mechaniczny powinien ponosić odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego użytkowania, chociaż on sam winy nie ponosi. Co ważne od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka można uwolnić się tylko wtedy, gdy zaistnieje przynajmniej jedna z tzw. okoliczności egzoneracyjnych:

  1. siła wyższa,
  2. nastąpienie szkody wyłącznie z winy poszkodowanego,
  3. nastąpienie szkody wyłącznie z winy osoby trzeciej.

Odszkodowanie z OC za potrącenie pieszego

Potrącenie na przejściu dla pieszych


Jeżeli jesteś pieszym, który został potrącony na przejściu dla pieszych, jak najbardziej należy Ci się odszkodowanie powypadkowe z polisy OC kierowcy, który spowodował wypadek. Na pewno kluczowe dla zdarzenia będzie miało to, aby na miejsce wypadku wezwać odpowiednie służby. Zawsze pogotowie ratunkowe, jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała oraz oczywiście Policja. Poszkodowany w myśl zasady ryzyka ma gwarancję na to, iż za doznany uszczerbek na zdrowiu otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Pamiętajmy jednak, że odszkodowanie to może być ograniczone jeśli w jakiś sposób przyczyniliśmy się do wypadku. Jeśli poszkodowany jest rowerzystą, przyczynić się do zdarzenia możemy gdy przejeżdżamy przez przejście dla pieszych, pieszy z kolei przyczynia się do zdarzenia gdy przechodzi w jego okolicy. Wyłączna wina pieszego, która dyskwalifikuje do uzyskania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych jest z kolei wtedy, gdy przechodzimy przez pasy na czerwonym świetle lub przechodzimy przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Potrącenie pieszego na pasach odszkodowanie

Potrącenie pieszego na drodze


Pieszy jak każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Oczywiście jeżeli dojdzie do wypadku, ubezpieczyciel OC sprawcy pokryje finansowe szkody związane z wypłatą rekompensaty, aczkolwiek częste przypadki nieprawidłowych zachowania pieszych, skutkują przyczynieniem się do zdarzenia i obniżeniem wysokości wypłacanych świadczeń. Pamiętajmy, że jeżeli poruszmy się nieoświetloną drogą poza terenem niezabudowanym, mamy obowiązek iść lewą stroną jezdni/poboczem oraz bezwzględnie posiadać elementy odblaskowe umożliwiające zauważenie nas przez kierowców jadących z naprzeciwka. Takie zachowania nie tylko dają nam gwarancję na otrzymanie odszkodowania bez tzw. przyczynienia, ale przede wszystkim chronią Nas przed tragicznymi skutkami zdarzeń drogowych.

Potrącenie pieszego poza pasami odszkodowanie


Potrącenie pieszego na skrzyżowaniu, w miejscu gdzie nie ma przejścia dla pieszych, przebieganie przez jezdnię, przechodzenie na czerwonym świetle


Wszystkie wyżej wymienione okoliczności to zachowania, których bezwarunkowo należy unikać. Pieszy w konfrontacji z szybko jadącym autem, ma niestety małe szanse. Najmniej dotkliwe konsekwencje, to oczywiście mandat policyjny, najpoważniejsze - niestety utrata zdrowia, a nawet życia. Zwróćmy uwagę na to, iż w takich sytuacjach nawet niewielka prędkość pojazdu może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje i obrażenia dla pieszego. Nawet jeśli wypadek, zakończy się dla poszkodowanego bez większych obrażeń, ubezpieczyciel OC auta nie wypłaci nam odszkodowania. Odpowiedzialność cywilna kierowcy na zasadzie ryzyka, która tu obowiązuje, wyłączona jest z uwagi na czynnik wyłącznej winy poszkodowanego pieszego.


Potrącenie pieszego pod wpływem alkoholu


Pieszy, jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jeżeli jest pod wpływem alkoholu, a wyżej wspomniane przepisy przestrzega, nie można w sytuacji wypadku drogowego mówić ani o przyczynieniu ani o wyłącznej winie spowodowania wypadku. O ile w praktyce osoba pod wpływem alkoholu bardzo często swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, o tyle sam fakt nietrzeźwości nie jest zabroniony prawem ani karalny.

Potrącenie pieszego pod wpływem alkoholu odszkodowanie

Potrącenie rowerzysty na drodze publicznej


Rowerzyści poruszając się po drogach publicznych, podobnie jak inni użytkownicy dróg (kierowcy pojazdów mechanicznych), muszą przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, Niebezpieczeństwo kolizji / wypadku w ich przypadku jest o tyle większe, iż jak równy z równym poruszają się po drodze z innymi pojazdami. Kluczowe dla bezpieczeństwa rowerzysty jest oczywiście jego zachowanie, jak również zadbanie o odpowiednie wyposażenie roweru i właściwy ubiór. Po zmroku dbajmy o elementy odblaskowe (kamizelka) praz oczywiście o stałe oświetlenie roweru. Po pierwsze będziemy łatwo widoczni dla innych pojazdów, a w razie wypadku będziemy mieć pewność, że odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o przyczynienie lub w ogóle zostanie nam wypłacone. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania potrąconemu rowerzyście jeśli choć jeden z czynników generacyjnych zostanie spełniony. Przykłady zaniedbania rowerzysty i przyznanie mu wyłącznej winy to np. jazda nieoświetlonym rowerem po zmroku, jazda pod wpływem alkoholu środkiem jezdni lub nieprawidłową stroną drogi, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego – wykonanie manewru skrętu bez wcześniejszej sygnalizacji lub wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.


Potrącenie rowerzysty na przejściu dla pieszych


Częstą praktyką rowerzystów jest przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych. Pamiętajmy, że takie zachowanie jest wykroczeniem karanym mandatem i przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo potrącenia przez kierowców pojazdów. W takim przypadku, bardzo duże przyczynienie lub wyłączna wina ograniczy lub zdyskwalifikuje nas do uzyskania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z polisy OC kierowcy.

Potrącenie rowerzysty odszkodowanieData dodania potrącenie rowerzysty

O tych najtragiczniejszych w skutkach zdarzeniach pialiśmy już niejednokrotnie. Potrącenie osoby pieszej bądź poruszającej się na rowerze w wypadku drogowym niewątpliwe zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje. Jak sobie poradzić po wypadku? Czy i w jakiej sytuacji możemy liczyć na rekompensatę? Na te i inne pytania związane z odszkodowaniem za potrącenie staramy się odpowiadać w naszych artykułach.

Czytaj więcej na ten temat: Odszkodowanie za potrącenie - artykuły

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?