Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiego członka rodziny

Dlaczego ktoś wypłaci mi odszkodowanie za śmierć bliskiego członka rodziny? Przecież nie byliśmy ubezpieczeni...


Śmierć osoby w wypadku komunikacyjnym zawsze wiąże się z wielkim cierpieniem, traumą i krzywdą dla grona osób z najbliższej rodziny poszkodowanego. Przepisy prawa regulują w jakim zakresie roszczenia odszkodowawcze przysługują tym, którzy mogą się o nie starać. W zależności od sytuacji życiowej, w której znalazła się rodzina poszkodowanego, ubezpieczyciele wypłacają adekwatne kwoty roszczeń odszkodowawczych.


Dlaczego ktoś wypłaci mi odszkodowanie za śmierć bliskiego członka rodziny? Przecież nie byliśmy ubezpieczeni. Jest to pierwsze pytanie, które zadają sobie osoby mogące uzyskać odszkodowanie powypadkowe za śmierć bliskiej osoby. Faktem jest, że osoby roszczące wcale nie muszą być ubezpieczone. Zasadą, która daje gwarancję wypłaty świadczeń jest to, aby poszkodowany nie był sprawcą wypadku. Obowiązkowa polisa OC, chroni wszystkich uczestników zdarzeń drogowych, nawet jeśli sam poszkodowany (ofiara wypadku) jechał ze sprawcą. Jeżeli byłeś kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą – z ubezpieczenia OC sprawcy otrzymasz odszkodowanie powypadkowe. Jak to możliwe? Otóż przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowią, iż każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC. Z uwagi na ryzyko szkód osobowych oraz rzeczowych jakie użytkownik pojazdu mechanicznego może spowodować, obowiązkowe ubezpieczenie chroni go przed finansowymi skutkami spowodowanych zdarzeń drogowych, a osobom poszkodowanym daje gwarancje wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Komu ubezpieczyciel OC wypłaci odszkodowanie za śmierć bliskiego członka rodziny? Wśród osób usprawnionych do uzyskania odszkodowania oprócz najbliższej rodziny osoby zmarłej są również te osoby, które pozostawały w bliskich relacjach z osobą poszkodowaną i które łączyły bliskie więzi emocjonalne. Roszczenie zadośćuczynienia jest formą rekompensaty za ból oraz cierpienie psychiczne w związku z czym oprócz osób blisko spokrewnionych tj. matki, ojca, dzieci, rodzeństwa (brata, siostry) czy współmałżonka, roszczenia powypadkowe otrzyma również konkubent, dzieci przyjęte na wychowanie czy przyrodnie rodzeństwo. Pogorszenie się sytuacji życiowej ma kluczowe znaczenie nie tyle na sam fakt otrzymania roszczenia, ale przede wszystkim na wysokość zadośćuczynienia za śmierć bliskiego członka rodziny.


Jakiego rodzaju świadczenia należą się za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym?
Osoby uprawnione do uzyskania odszkodowania mogą otrzymać:

 1. zwrot kosztów pogrzebu,
 2. stosowne odszkodowanie jako rekompensatę pogorszonej sytuacji materialnej po stracie osoby bliskiej,
 3. zadośćuczynienie mające na celu naprawę cierpienia, krzywdy moralnej oraz pogorszonej sytuacji życiowej,
 4. renty.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług profesjonalnej Kancelarii?
Dobra Kancelaria pomaga tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Profesjonalizm, doświadczenie i rzetelność pozwala na obsługę spraw klientów z największa starannością i dokładnością. Przewaga konkurencyjna to ludzie, którzy pracują w Kancelarii. Co może Ci zaproponować:

 1. bezpłatne doradztwo na etapie analizy sprawy,
 2. brak zaliczek i opłat wstępnych.
 3. reprezentacja klienta w kompleksowym postępowaniu przed ubezpieczycielem i w procesie cywilnym przed sądem,
 4. przejrzyste umowy bez ukrytych kosztów,
 5. prowizję adekwatną do gwarantowanej jakości i indywidualnej sytuacji klienta,
 6. stały kontakt telefoniczny i mailowy do specjalisty, który prowadzi Twoją sprawę.

Autor artykułu:

Data publikacji:

Podsumowanie: W artykule odpowiadamy na pytania: Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć czy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej? W jakich sytuacjach rodzina / najbliższe osoby mogą starać się o uzyskanie odszkodowania?

Oceniono na: 4.4 w skali 5.0 na podstawie: 18 głosów.


Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiego członka rodziny

 1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
 2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
 3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?