Czy można starać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przed zakończeniem leczenia?

Odszkodowanie przed zakończeniem leczenia / rehabilitacji


Tak, o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku można ubiegać się nawet jeśli leczenie nie zostało jeszcze zakończone. Przepisy nie regulują konieczności zwłoki, w sytuacji gdy osoba poszkodowana jest jeszcze hospitalizowana lub gdy przechodzi rehabilitację. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustala termin zgłoszenia roszczeń o uzyskanie odszkodowania na dzień powstania szkody osobowej. Uzyskane odszkodowanie przed zakończeniem leczenia pozwala przede wszystkim na zwrot bieżących wydatków poniesionych na zakup leków, kosztów związanych z pobytem w szpitalu i rehabilitacji.


Ubezpieczyciel po otrzymaniu wniosku od poszkodowanego, bada jego aktualną sytuację, ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu i na podstawie otrzymanych rachunków z tytułu poniesionych kosztów oraz dokumentacji medycznej wypłaca adekwatne kwoty odszkodowania z OC sprawcy. Po zakończeniu leczenia, jeżeli wydatki związane z powrotem poszkodowanego do zdrowia się zwiększyły a jego cierpienie i krzywda nadal są następstwem wypadku, ubezpieczyciel wypłaca kolejne środki za poniesione koszty leczenia oraz adekwatną kwotę tytułem zadośćuczynienia.

Odszkodowanie dla pasażera z OC sprawcy

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?