Regres ubezpieczeniowy

Odszkodowania komunikacyjne z regresem – co to takiego?


Odszkodowania powypadkowe zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisami kodeksu cywilnego przysługują wszystkim osobom poszkodowanym w danym zdarzeniu drogowym, z wyjątkiem sprawcy wypadku. Podmiotem, który te roszczenia wypłaca co do zasady jest albo ubezpieczyciel OC auta kierowcy, który spowodował wypadek lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jeśli kierowca obowiązkowego ubezpieczenia nie wykupił. W każdej z sytuacji osoby poszkodowane mają gwarancję, aby uzyskać rekompensatę za poniesioną krzywdę.


Co jednak, gdy kierowca – sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, uciekł z miejsca zdarzenia, nie posiadał wymaganych uprawnień lub spowodował wypadek kradzionym autem? W takich sytuacjach podmiot który wypłaci odszkodowania powypadkowe, wobec sprawcy zdarzenia zastosuje tzw. regres ubezpieczeniowy. Jest to inaczej prawo firmy ubezpieczeniowej do dochodzenia zwrotu wszystkich wypłaconych świadczeń od osoby odpowiedzialnej za poniesioną szkodę. Dodatkowo, w przypadku nie posiadania obowiązkowej polisy OC jeśli kierowca i właściciel auta to dwie różne osoby, finansowe skutki roszczeń regresowych obydwie te osoby ponoszą solidarnie.


Regres ubezpieczeniowy Regres ubezpieczeniowy Regres ubezpieczeniowy Regres ubezpieczeniowy Regres ubezpieczeniowy Regres ubezpieczeniowy Regres ubezpieczeniowy

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?